Loading...

ÚFP požiadala zástupcu hráčov vo VV SFZ Tomáša Medveďa o súčinnosť

Na konferenci SFZ 28. februára 2020 bol Tomáš Medveď zvolený do Výkonného výboru SFZ ako zástupca hráčov. Na túto funkciu kandidoval aj prezident ÚFP Ján Mucha.

Únia futbalových profesionálov je záujmové združenie, ktoré združuje viac ako 300 profesionálnych futbalistov na Slovensku a jej cieľom je presadzovanie a ochrana práv a záujmov svojich členov. Prezident ÚFP Ján Mucha sa preto obrátil listom na nového člena VV SFZ – zástupcu hráčov Tomáša Medveďa a požiadal ho o poskytnutie súčinnosti.

Celé znenie listu si môžete prečítať na tomto odkaze, vyberáme jeho hlavné body:

– poskytnutie súčinnosti spočívajúcej v zasielaní všetkých podkladov, ktoré sú určené na prerokovanie a hlasovanie v rámci zasadnutí VV SFZ, aby mala organizácia zastupujúca hráčov dostatočný časový priestor na oboznámenie sa s podkladmi a uplatňovanie pripomienok, zmien a návrhov

– predloženie návrhu na prerokovanie obsahu Petície profesionálnych hráčov z 06.12.2019 na najbližšom zasadnutí VV SFZ

– predloženie návrhov ÚFP na najbližšie zasadnutie VV SFZ v mene hráčov FK Senica, ktorí sú členmi tejto organizácie, ale aj v súlade so záujmami akýchkoľvek iných hráčov, ktorí sa môžu ocitnúť v rovnakom postavení

Partneri ÚFP