Loading...

Valné zhromaždenie ÚFP je naplánované na 26. marca 2020

Prezident Únie futbalových profesionálov Ján Mucha pozýva všetkých členov na valné zhromaždenie, ktoré sa uskutoční 26. marca 2020 v sídle ÚFP na Miletičovej ulici 5 v Bratislave. Hlavným bodom programu je voľba prezidenta, členov predsedníctva a dozornej rady ÚFP.

Každý člen ÚFP je v lehote do 22.03.2020 do 23:59 oprávnený kandidovať alebo navrhnúť kandidáta na volenú funkciu. V návrhu je potrebné uviesť meno a priezvisko kandidáta, dátum narodenia a zároveň funkciu, na ktorú člen kandiduje. Návrhy sa zasielajú elektronicky na emailovú adresu ÚFP info@ufp.sk.

Z dôvodu pretrvávajúcich obmedzení súvisiacich s výskytom koronavírusu a ochorenia COVID-19, ktoré môžu byť predĺžené, bude prezident ÚFP informovať o prípadnom zrušení valného zhromaždenia v tomto termíne a následných elektronických voľbách do orgánov ÚFP.


 

Partneri ÚFP