Loading...

ÚFP vyzvala Partizán Bardejov, aby si riadne plnil povinnosti voči hráčom

Dňa 18.03.2020 sa na Úniu futbalových profesionálov obrátili členovia z klubu Partizán Bardejov so žiadosťou o poskytnutie pomoci vo veci oznamu ich klubu z 18.03.2020. Partizán Bardejov všetkých profesionálnych hráčov s platne uzatvorenými a účinnými zmluvami o profesionálnom vykonávaní športu informoval, že:

(i) s účinnosťou od 11.03.2020 nebude vyplácať finančné prostriedky vyplývajúce z uzatvorených zmlúv; a

(ii) odporúča všetkým hráčom prihlásiť sa na príslušný úrad práce so žiadosťou o vyplatenie dávok v hmotnej núdzi, nemocenskej dávky a dávky v nezamestnanosti;

(iii) odporúča všetkým zahraničným hráčom, aby sa vrátili do svojej krajiny.

Celé znenie výzvy Partizána Bardejov si môžete prečítať tu.

V tejto súvislosti si ÚFP klub dovolila upozorniť, že vyššie uvedené informácie sú nesprávne a zavádzajúce a v liste adresovanom prezidentovi klubu Stanislavovi Sorokovi ozrejmila dôvody.

Na základe uvedených informácií si ÚFP dovolila vyzvať klub Partizán Bardejov, aby sa zdržal zasielania zavádzajúcich informácií a zároveň pristúpil k riadnemu plneniu povinností vyplývajúcich z platných a účinných zmlúv o profesionálnom výkone športu uzatvorených s hráčmi.

Celé znenie stanoviska, ktoré prezident ÚFP Ján Mucha adresoval prezidentovi Partizán Bardejov Stanislavovi Sorokovi, si môžete prečítať tu.

V nedávnom článku poskytla Únia futbalových profesionálov stanovisko s odpoveďami na aktuálne otázky týkajúce sa obmedzení v súvisloti s pandémiou COVID-19.

Partneri ÚFP