Loading...

Voľby do orgánov ÚFP prebehnú elektronicky

Vzhľadom na súčasnú situáciu s pandémiou Covid-19 sa bude valné zhromaždenie, ktoré bolo pôvodne naplánované na 26. marca 2020 v Bratislave, konať per rollam. Jeho hlavným bodom bude voľba do orgánov Únie futbalových profesionálov. Prinášame prehľad kandidátov, ktorý sa uchádzajú o jednotlivé posty:

Prezident

Ján Mucha

Viceprezident

Ľubomír Michalík

Hospodár

Blažej Vaščák

Členovia predsedníctva

Pavol Farkaš
Dominik Greif
Peter Kleščík
Martin Krnáč

Členovia dozornej rady

Martin Dobrotka
Viktor Pečovský

Voľby budú prebiehať elektronicky. Podrobnejšie informácie ako sa do nich môžu členovia ÚFP zapojiť a koľko kandidátov môžu na jednotlivé posty zvoliť, prinesieme v najbližších dňoch.

Partneri ÚFP