Loading...

Elektronické voľby do orgánov ÚFP prebiehajú do stredy 8. apríla 2020

Únia futbalových profesionálov bola z dôvodu celosvetovej pandémie COVID-19 nútená zrušiť valné zhromaždenie, ktoré sa malo konať 26. marca 2020 v Bratislave. Jeho hlavným bodom mali byť voľby do orgánov ÚFP. Voľby preto prebehnú elektronickou formou v čase od pondelka 30. marca 2020 do stredy 8. apríla 2020 o 23:59.

Prinášame prehľad kandidátov na jednotlivé funkcie:

Prezident

Ján Mucha

Viceprezident

Ľubomír Michalík

Hospodár

Blažej Vaščák

Členovia predsedníctva

Pavol Farkaš
Dominik Greif
Peter Kleščík
Martin Krnáč

Členovia dozornej rady

Martin Dobrotka
Viktor Pečovský

Členovia ÚFP môžu hlasovať za každého kandidáta, predsedníctvo a dozorná rada sa skladá z viacerých členov, preto je možné hlasovať za všetkých kandidátov. Do hlasovania sa môžete zapojiť prostredníctvom tohto formulára.

Partneri ÚFP