Loading...

Vyjadrenie ÚFP k situácii v MŠK Žilina

V pondelok 30. marca 2020 vydal MŠK Žilina, a. s. oznámenie, podľa ktorého bude klub od 1. apríla 2020 v likvidácii. Ako jeden z dôvodov tejto situácie označil aj neochotu hráčov dohodnúť sa na dočasnom znížení základných platov. Zároveň za príčinu zlyhania rokovaní označil zastupovanie hráčov Úniou futbalových profesionálov.

Klub vo svojom vyhlásení však nespomenul, že hráčom navrhol zníženie základných platov až o 80 percent. ÚFP chce zdôrazniť, že futbalisti MŠK Žilina boli ochotní prejaviť solidaritu a pristúpiť na zníženie základných platov. O konkrétnych podmienkach chceli s klubom rokovať prostredníctvom Únie futbalových profesionálov. Je právom hráčov byť odborovo zastúpení. Nemôže to byť dôvod na vypovedanie zmluvy. ÚFP klub oslovila s návrhom na rokovanie, na tento návrh však neprišla žiadna odpoveď.

Po vznesení tejto legitímnej požiadavky zo strany hráčov nebol klub MŠK Žilina ochotný ďalej rokovať. Jeho majiteľ oznámil likvidáciu. V žiadnom prípade preto nie je pravda, že sa klub ocitol v tejto situácii kvôli neochote hráčov vzdať sa časti svojich základných platov.

Všetky ďalšie kroky a návrhy zverejní Únia futbalových profesionálov v najbližších dňoch.

Partneri ÚFP