Loading...

Besir Demiri uspel v spore s MŠK Žilina

Rodák zo Severného Macedónska bol jedným zo 17 hráčov MŠK Žilina, ktorému klub po marcovom vstupe do likvidácie vypovedal zmluvu. Po tomto kroku zo strany slovenského vicemajstra sa 26-ročný futbalista rozhodol obrátiť na Komoru pre riešenie sporov FIFA.

Koncom septembra padol verdikt, podľa ktorého je MŠK Žilina povinný hráčovi zaplatiť 180-tisíc eur a 5-percentný úrok. Ak by tak neurobil do 45 dní, hrozia klubu spod Dubňa sankcie v podobe zákazu prestupov počas troch prestupových období.

Keďže má tento spor medzinárodný charakter (slovenský klub vs. zahraničný hráč), nemohla o ňom rozhodovať Komora pre riešenie sporov SFZ. Tá totiž nespĺňa štandardy FIFA, preto nie je oprávnená rozhodovať o medzinárodných sporoch.

„Únia futbalových profesionálov spoluzastupovala hráča a asistovala pri tomto prípade. Z nášho pohľadu ide o očakávaný verdikt FIFA, na ktorý sme upozorňovali už v čase, keď celá situácia vznikla. Pokiaľ nie je rozhodnutie právoplatné, nebudeme to ďalej komentovať,“ uviedol poradca ÚFP Jozef Tokoš.

Partneri ÚFP