Loading...

FIFPro opäť varuje pred falošnými agentmi

Medzinárodná hráčska asociácia FIFPro opätovne varuje pred konaním podvodného hráčskeho agenta, ktorý pochádza zo Slovenska. O Martinovi Koišovi sme informovali už pred rokom. Nedávno sa na FIFPro opäť obrátil ďalší hráč, ktorého tento falošný agent, vystupujúci aj pod menom Martin Kočiš alebo Martin Kovalsky, podviedol.

Hráčovi z Anglicka prisľúbil skúšku v portugalskom klube. Po zinkasovaní zálohy vo výške približne 1000 eur však prestal komunikovať. Rovnakú skúšku sľúbil aj ďalšiemu futbalistovi z Litvy. Ten jeho ponuku odmietol a kontaktoval FIFPro. Tento falošný sprostredkovateľ často oslovuje mladých hráčov prostredníctvom sociálnej siete Instagram, na ktorej používa konto Martin___gt.

Jeho konaním sa zaoberá aj oddelenie integrity SFZ. “Slovenský futbalový zväz postupuje v rámci svojich právomocí. Ich súčasťou je aj výzva pre našich futbalistov, aby pri prestupových aktivitách spolupracovali výhradne so sprostredkovateľmi s licenciou, ktorých zoznam je na webstránke SFZ. Po publikovaní prvého článku o jeho osobe sme dostali množstvo nových podnetov súvisiacich s negatívnou skúsenosťou s danou osobou, pričom okolnosti prípadu boli totožné.

Keďže sa to netýka člena SFZ a preto nemôže reagovať naša disciplinárna komisia, kontaktovali sme UEFA aj FIFA a informovali sme o podvodnom konaní menovaného políciu. Obraciame sa na širokú futbalovú verejnosť s apelom, že ak ktokoľvek má akúkoľvek informáciu o podvodnom konaní spomenutej osoby či vedomosť o nejakej inej nelegálnej činnosti kohokoľvek, aby nás informoval na mailovú adresu integrita@futbalsfz.sk, prípadne na telefónne číslo oddelenia integrity SFZ, je to možné aj anonymne,“ uviedol manažér integrity futbalu Jakub Čavoj.

FIFPro aj ÚFP vyzývajú hráčov, aby boli pri ponukách od neznámych agentov obozretní a predovšetkým nikdy neplatili agentovi žiadny poplatok pred podpísaním zmluvy s klubom.

zdroj: FIFPro, SFZ

Partneri ÚFP