Loading...

Rozhodnutie o vytvorení európskej „Superligy“ vyvoláva obavy

Medzinárodná hráčska asociácia FIFPro a všetky jej členské asociácie, vrátane Únie futbalových profesionálov, sú znepokojené vyhlásením 12 veľkoklubov o vytvorení európskej „Superligy“. Toto rozhodnutie vyvoláva obavy a otázky týkajúce sa vplyvu na štruktúru a kultúrnu identitu futbalu a zároveň na kariéry futbalistov.

S poľutovaním musíme konštatovať, že na hráčov sa pri týchto rokovaniach hľadí ako na majetok klubov. Pre FIFPro a jej 64 členských organizácii s viac ako 60 000 členmi po celom svete je to neprijateľné. Spoločne sa dôrazne postavíme proti opatreniam, ktoré by akýmkoľvek spôsobom zasahovali do práv hráčov, akým by napríklad bol spomínaný zákaz reprezentovať svoje krajiny.

Zaväzujeme sa spolupracovať so všetkými zainteresovanými stranami v najlepšom záujme hráčov a celého futbalového odvetvia. Naším cieľom bude prijať rozhodnutia, ktoré podporia všetky úrovne futbalu a odstránia ich existujúce nedostatky.

V mene hráčov podporujeme skôr otváranie podmienok súťaží pod záštitou UEFA pre vstup klubov z rankingovo nižších súťaží ako vytvorenie elitárskej ligy. Obzvlášť vtedy, ak jej vzniku nepredchádzala žiadna diskusia. Hráči sa tak stali rukojemníkmi rozhodnutí majiteľov klubov na jednej strane a UEFA na druhej strane.

Partneri ÚFP