Loading...

„Shaping our future“ – report o podmienkach v profesionálnom futbale

FIFPRO tento týždeň zverejnilo rozsiahly prieskum „Shaping Our Future“ o profesionálnom mužskom futbale. Zaoberá sa v nej globálnymi zdrojmi výnosov a pracovnými podmienkami hráčov.

Report je založený na údajoch zo 79 krajín a kombinuje informácie o ekonomickom trhu KPMG Football Benchmark s informáciami o pracovných podmienkach profesionálnych futbalistov z FIFPRO. 

„Shaping Our Future“ potvrdzuje, že prostredie s dobrým riadením, rovnocenným zastúpením zainteresovaných strán a kolektívnym vyjednávaním s hráčskymi asociáciami vedie nielen k lepším pracovným podmienkam futbalistov, ale aj k zvýšeniu stability trhu a udržateľnému rozvoju.

Report „Shaping Our Future“ rozdelil 79 futbalových trhov do šiestich skupín: od piatich najvyspelejších líg sveta (Anglicko, Francúzsko, Nemecko, Taliansko a Španielsko) – „s vysokou úrovňou stability“ – po 23, ktoré čelia „významným výzvam k rozvoju “.

Medzi kľúčové zistenia patrí:

  • menej ako tretina krajín má dobre fungujúcu domácu futbalovú súťaž so stabilnými pracovnými podmienkami
  • nedostatok základných pracovných štandardov v mnohých krajinách vytvára zbytočnú nestabilitu a brzdí rozvoj
  • niekoľko trhov s menšími príjmovými tokmi (napríklad Holandsko) poskytuje hráčom väčšiu stabilitu a lepšie podmienky ako väčšie futbalové ekonomiky (napríklad Turecko)
  • viac ako 70 percent z analyzovaných 79 krajín má priemerný klubový rozpočet pod 10 miliónov EUR
  • 30 zo 79 domácich futbalových trhov má ročný príjem z vysielania menej ako 5 miliónov dolárov
  • chýbajú národné a medzinárodné systémy finančnej ochrany, aby sa zaručilo, že hráči dostanú výplaty

Súčasťou reportu „Shaping Our Future“ je aj séria odporúčaní, ktoré sú zamerané na riešenie týchto a ďalších problémov. Hlavným cieľom je posilniť základné princípy prostredníctvom efektívneho, inovatívneho a konsolidovaného prístupu.

Medzi kľúčové odporúčania patrí:

  • Stabilita a ochrana: Globálne mechanizmy na ochranu platov
  • Trvalo udržateľný rast: Investície do kariéry a pracovných podmienok hráčov
  • Pracovné miesta a inovácie: Nové modely súťaží na všetkých úrovniach
  • Hlas hráčov a aktivizmus: Kolektívne vyjednávanie a prístup k spravodlivosti

Generálny sekretár FIFPRO Jonas Baer-Hoffmann uviedol: „V čase mimoriadnej neistoty je zásadné, aby sme preskúmali a posilnili základy profesionálneho futbalu pre budúcu generáciu. Sme uprostred novej vlny priemyselného a spoločenského rozvoja, ale kultúra a riadenie futbalu sú zaseknuté v minulosti. Je čas na novú „spoločenskú zmluvu“ a záväzok zaobchádzať s hráčmi – mužmi a ženami na všetkých kontinentoch – dôstojne a s rešpektom.

Report odhalil, čo je potrebné zmeniť, aby sa zabezpečila budúcnosť futbalu. Zdôrazňuje, že futbalisti musia byť v centre tohto procesu. Ich hlas je rozhodujúci pre dosiahnutie udržateľnosti a transparentnosti. Hráči robia z futbalu najvýraznejší šport na svete, spájajú ľudí a budujú komunity. Preto musia mať slovo v otázkach, ktoré ovplyvňujú ich pracovné podmienky.“

Kompletný report si môžete prečítať tu.

Partneri ÚFP