Loading...

Tri kluby zatiaľ nespĺňajú finančné kritériá na udelenie licencie

Na základe dostupných informácií a príslušných lehôt licenčného konania pre najvyššiu futbalovú súťaž mužov sa Únia futbalových profesionálov obrátila na Licenčnú komisiu SFZ. Oznámila jej, že viaceré futbalové kluby (FK Senica, FC Nitra a FK Dubnica), si voči členom ÚFP a ostatným profesionálnym hráčom, ktorí sa v zmysle Smernice Klubového licenčného systému SFZ považujú za zamestnancov, doposiaľ nesplnili svoju povinnosť uhradiť záväzky po splatnosti (mzdu), ktoré im vznikli (boli splatné) do 31.12.2020.

ÚFP ako záujmová organizácia a zároveň odborová organizácia zastupujúca profesionálnych hráčov, oznámila Licenčnej komisii SFZ, že uvedené kluby záväzky po splatnosti nesplnili, neuzatvorili s hráčmi žiadnu dohodu o predĺžení splatnosti dlhu a záväzky nezanikli iným spôsobom. Preto tieto kluby momentálne nespĺňajú finančné kritériá na udelenie licencie na súťažnú sezónu 2021/2021.

Partneri ÚFP