Loading...

Valného zhromaždenia ÚFP sa zúčastnili aj zástupcovia FIFPro

V pondelok 4.10.2021 sa v priestoroch kancelárie ÚFP v Bratislave konalo valné zhromaždenie. Po vlaňajšej virtuálnej edícii sa ho tento rok mohli členovia zúčastniť opäť osobne, samozrejme, za dodržania všetkých epidemiologických opatrení. Jeho podrobný program nájdete tu.

Do Bratislavy pri tejto príležitosti zavítali aj predstavitelia medzinárodnej hráčskej asociácie FIFPro. Zastupovali ju generálny sekretár európskej divízie Joachim Walltin a člen legislatívno-právneho oddelenia Loïc Alves.

Jedným z bodov programu bola voľba nových členiek predsedníctva a dozornej rady za ženský futbal. V predsedníctve ho bude zastupovať Viktória Čeriová, v dozornej rade to bude Frederika Pajonková.

V nadväznosti na valné zhromaždenie sa predstavitelia ÚFP a FIFPro stretli so zástupcami Slovenského futbalového zväzu, generálnym sekretárom Petrom Palenčíkom a vedúcim legislatívno-právneho oddelenia Lukášom Pitekom. Jeho hlavnými témami bolo začlenenie ÚFP do pracovných skupín zaoberajúcich sa predpismi, ktoré akýmkoľvek spôsobom súvisia s hráčmi a úprava predpisov Komory SFZ pre riešenie sporov.

„Sme veľmi radi, že sme mohli navštíviť našu členskú asociáciu na Slovensku a stráviť v Bratislave dva dni. Takéto návštevy sú kľúčové pre sledovanie a rozvoj členstva hráčskych asociácií vo FIFPRO. Vážime si, že sme boli pozvaní na každoročné valné zhromaždenie ÚFP a mali sme možnosť stretnúť sa s aktívnymi hráčmi. Zúčastnili sme sa tiež dôležitého stretnutia s predstaviteľmi Slovenského futbalového zväzu. Vyzývame zástupcov všetkých zainteresovaných strán, aby úzko spolupracovali na ďalšom rozvoji futbalového priemyslu na Slovensku. Aby to bolo možné, ÚFP by mala byť ako oficiálny zástupca profesionálnych hráčov zapojená do všetkých relevantných záležitostí, ktoré sa ich týkajú,“ vyhlásil generálny sekretár európskej divízie FIFPro Joachim Walltin. 

Nabitý deň zhodnotil prezident ÚFP Ján Mucha: „Musím povedať, že valné zhromaždenie aj stretnutie so zástupcami SFZ sa niesli v priateľskej atmosfére. Verím, že do budúcna dokážeme našu spoluprácu posunúť na vyššiu úroveň a spoločne tak zlepšovať postavenie hráčov vo futbalovej rodine. Veľmi ma teší, že naše pozvanie prijali aj zástupcovia FIFPro, čím dali jasne najavo, že sledujú a podporujú naše aktivity. Na záver by som ešte chcel pogratulovať novým členkám predsedníctva a dozornej rady k ich zvoleniu. Teším sa na spoluprácu s nimi.“

 

Partneri ÚFP