Loading...

Aké kroky navrhuje ÚFP v súvislosti so sociálnymi odvodmi?

Jednou z tém nedávneho valného zhromaždenia boli aj sociálne odvody. Podľa súčasnej legislatívy by totiž profesionálni futbalisti boli od 1.1.2022 boli povinní platiť si v plnej výške odvody do Sociálnej poisťovne.

Valné zhromaždenie sa uznieslo na nasledovných krokoch, ktoré Únia futbalových profesionálov v tejto téme podnikne:

  1. navrhuje predĺženie súčasného prechodného obdobia, počas ktorého profesionálni futbalisti nie sú povinní platiť sociálne odvody, o jeden rok do 31. 12. 2022 a prijať  do konca kalendárneho roka 2021 nevyhnutnú novelu zákona Národnou radou Slovenskej republiky, 
  2. navrhuje urýchlené vytvorenie medzirezortnej pracovnej skupiny s účasťou aspoň jedného zástupcu profesionálnych športovcov, ktorá najneskôr do konca prvého štvrťroka 2022 vypracuje návrh trvalého udržateľného systému zdravotných a sociálnych odvodov pre profesionálnych športovcov v kolektívnych športoch rešpektujúceho špecifickosť športu pri proporčnom zaťažení zamestnávateľov (klubov) a zamestnancov (hráčov), 
  3. podporuje doterajšiu snahu Únie ligových klubov v rokovaniach so štátnymi orgánmi po predchádzajúcich konzultáciách s ÚFP a poveruje prezidenta ÚFP Jána Muchu a poradcu ÚFP Jozefa Tokoša, aby vykonali ďalšie kroky smerujúce k naplneniu týchto návrhov.

O aktuálnom vývoji v tejto oblasti bude ÚFP svojich členov pravidelne informovať.

Partneri ÚFP