Loading...

Ján Mucha kandiduje do Výkonného výboru SFZ ako zástupca hráčov

V rámci programu volebnej konferencie SFZ sa v piatok 25. februára 2022 v Senci uskutočnia aj voľby členov Výkonného výboru. Prezident ÚFP Ján Mucha sa opäť rozhodol kandidovať na pozíciu zástupcu hráčov. Jeho kandidatúru aj tentokrát podporilo množstvo profesionálnych a aj amatérskych hráčov

„Takmer šesť rokov stojím na čele Únie futbalových profesionálov a spolu s mojím tímom sa snažím o neustále zlepšovanie podmienok pre hráčov a hráčky na Slovensku. Naše úsilie a aktivity ocenili aj v zahraničí, od minulého roku sme plnohodnotným členom medzinárodnej hráčskej asociácie FIFPro.

V spolupráci so SFZ a ÚLK sa nám podarilo rozbehnúť viaceré projekty pre hráčov, či už aplikáciu na nahlasovanie pokusov o ovplyvňovanie zápasov Red Button alebo nedávny projekt zameraný na úrazy hlavy.

Naďalej som presvedčený, že hráči a hráčky by mali mať výraznejší hlas vo Výkonnom výbore SFZ. Verím, že ako prezident najväčšej hráčskej asociácie na Slovensku som vhodným kandidátom na túto pozíciu. ÚFP sa vždy postavila na stranu hráčov, obhajovala ich práva a nikdy neuhla, aj keď sme v niektorých prípadoch narazili na odpor. Rovnaké nasadenie som očakával aj od doterajšieho zástupcu hráčov vo Výkonnom výbore SFZ. Žiaľ, neraz sa stalo, že namiesto na stranu hráčov sa postavil na stranu klubov, s čím som sa nedokázal stotožniť.

Počas posledných dní pred konferenciou sa snažím osobne spojiť s takmer všetkými delegátmi konferencie SFZ. Dúfam, že vďaka mojej doterajšej aktivite ako prezidenta ÚFP a mojim dlhodobým postojom a názorom získam dostatočnú podporu na to, aby som mohol v najbližších rokoch zastupovať hráčov aj priamo vo Výkonnom výbore SFZ.“

Partneri ÚFP