Loading...

FIFPRO varuje hráčov pred prestupmi do týchto siedmich krajín

Medzinárodná hráčska asociácia FIFPRO neodporúča profesionálnym hráčom podpisovať zmluvy s klubmi v siedmich krajinách: Alžírsku, Číne, Grécku (2. najvyššia súťaž), Líbyi, Rumunsku, Saudskej ArábiiTurecku. Dôvodom je rozsiahle a systematické porušovanie zmlúv zo strany klubov v týchto krajinách.

V Rumunsku a Turecku je porušovanie zmlúv viacerými klubmi, vrátane neplatenia dohodnutej mzdy, dlhodobým a opakujúcim sa problémom. Zvýšený počet klubov v Rumunsku vstupuje do konkurzného konania. Pre hráčov to má vážne dôsledky a dostávajú sa do nekonečných konkurzných konaní s takmer žiadnou šancou na získanie akejkoľvek kompenzácie.

V druhej najvyššej súťaži v Grécku sa kluby často dostávajú do bankrotu a nie sú schopné splácať svoje dlhy. Grécko bolo posledné dva roky krajinou s najvyšším počtom hráčov, ktorí sa snažili získať časť svojich nevyplatených miezd z Fondu na ochranu hráčov FIFA.

Nevyplácanie miezd je opakujúcim sa problémom aj v Alžírsku, Číne a Saudskej Arábii. V Líbyi rastie počet hráčov, ktorí uviazli v krajine. Kluby, ktoré ich zamestnávajú, im odmietajú poskytnúť dokumenty potrebné na to, aby mohli opustiť krajinu.

FIFPROÚFP odporúča všetkým hráčom, ktorí majú akékoľvek otázky alebo obavy, aby sa na nás obrátili mailom na info@ufp.sk.

 

 

FIFPRO is issuing a transfer warning which advises professional footballers against signing for clubs in Algeria, China, Greece (Super League 2), Libya, Romania, Saudi Arabia and Turkey because of systematic and widespread contractual violations in those countries.

In Romania and Turkey, contractual violations by multiple clubs – including defaulting on salary payments – remains a longstanding and recurring issue.

The elevated number of clubs in Romania that enter into insolvency procedures continues to have severe consequences for players, pushing them into never-ending insolvency procedures with little to no chance of getting any compensation.

In the second league in Greece, clubs frequently shut down without honouring their debts. For the past two years, Greece has been the country with the highest number of players seeking to get some of their unpaid wages from the FIFA Player Protection Fund.

Non-payment of salaries is also a recurring problem for players in Algeria, China and Saudi Arabia.

With regards to Libya, FIFPRO is increasingly concerned about the growing number of foreign players who are stranded in the country because clubs that employ them refuse to provide the relevant documentation to leave.

We encourage players with concerns or questions to contact their national player union or FIFPRO.

Partneri ÚFP