Loading...

ÚFP zriadila hráčsku agentúru a získala licenciu FIFA

Na základe častých dopytov zo strany hráčov a hráčok sa ÚFP rozhodla zriadiť a od októbra 2023 oficiálne prevádzkuje hráčsku agentúru. Jej účelom je zastupovať hráčov a hráčky pri prestupoch a zmluvných rokovaniach. Zároveň im poskytuje poradenstvo súvisiace s výkonom športu. Na ÚFP Agency sa môže obrátiť akýkoľvek hráč alebo hráčka, ktorí majú záujem o odborné poradenstvo a zastupovanie.

Odbornosť

Po zavedení nových pravidiel a testov na úrovni FIFA, len 15 agentov zo SR úspešne absolvovalo test a získalo FIFA licenciu. Medzi nimi je aj generálny sekretár ÚFP Branislav Bolech, ktorý bude vykonávať činnosť hlavného agenta ÚFP Agency. ÚFP Agency je založená na odbornom právnom poradenstve športového advokáta a člena FIFA futbalového tribunálu Petra Lukášeka a na odbornom športovom poradenstve legendy slovenského futbalu a prezidentovi ÚFP Jánovi Muchovi.

Transparentnosť

1. ÚFP Agency sa v plnom rozsahu riadi platnými predpismi FIFA vzťahujúcimi sa na agentov
2. zmluvný vzťah s hráčom/hráčkou je založený na vzájomnej dôvere a je možné kedykoľvek ho ukončiť bez povinnosti úhrady akýchkoľvek sankcií
3. výnosy z činnosti ÚFP Agency budú použité ako vklad do vzdelávacieho fondu ÚFP na vzdelávacie aktivity pre hráčov a hráčky
4. vlastníkom ÚFP Agency je samotná ÚFP

Partneri ÚFP