Loading...

Valné zhromaždenie ÚFP zvolilo členov predsedníctva a dozornej rady

V pondelok 22. mája 2017 sa v Žiline uskutočnilo valné zhromaždenie Únie futbalových profesionálov. Zúčastnili sa ho hráči ôsmich klubov z Fortuna ligy a dvoch klubov z druhej najvyššej súťaže. Na pozvanie predstaviteľov ÚFP na valné zhromaždenie pricestoval Roy Vermeer, zástupca FIFPro. Vo svojom príhovore priblížil fungovanie medzinárodnej hráčskej asociácie a vyslovil presvedčenie, že v dohľadnom čase sa ÚFP stane riadnym členom FIFPro.

Prezident hráčskej asociácie Ján Mucha v úvode priblížil fungovanie a aktivity Únie futbalových profesionálov počas prvého roku existencie a predstavil plány do budúcnosti. Hráči si neskôr zvolili (staro)nových členov predsedníctva a dozornej rady na nasledujúce dva roky. V predsedníctve budú naďalej pôsobiť Robert Vittek, Róbert Jež, Ľubomír Michalík, Blažej Vaščák a Peter Kleščík, novým členom sa stal Martin Krnáč. V dozornej rade pokračujú Viktor Pečovský a Martin Dobrotka, ku ktorým sa pridal Marek Sapara.

 

IMG_2568

Členovia predsedníctva a dozornej rady: V hornom rade zľava Martin Krnáč, Peter Kleščík a Blažej Vaščák, pod nimi Robert Vittek a Ján Mucha – prezident ÚFP. V dolnom rade zľava Martin Dobrotka, Viktor Pečovský, Jozef Tokoš – poradca ÚFP, Roy Vermeer – zástupca FIFPro a Marek Sapara.

Partneri ÚFP