Loading...

Prezident ÚFP sa v prípade Košíc obrátil listom na prezidenta SFZ

Valné zhromaždenie Únie futbalových profesionálov poverilo na svojom zasadnutí 22. mája 2017 v Žiline prezidenta Jána Muchu, aby sa listom obrátil na prezidenta SFZ Jána Kováčika s vyhlásením k licenčnému konaniu. Prinášame Vám jeho znenie:

Vážený pán prezident,

valné zhromaždenie hráčskej asociácie Únia futbalových profesionálov na svojom zasadnutí v Žiline 22.05.2017 prijalo jednomyseľne toto vyhlásenie:

„Valné zhromaždenie ÚFP poveruje prezidenta ÚFP Jána Muchu, aby vzhľadom na negatívne skúsenosti profesionálnych futbalistov s riadne nevyplácanými základnými odmenami  zo strany klubu VSS Košice v ostatnom období vyjadril voči SFZ vážne obavy z opakovania nevyplácania miezd hráčom zo strany VSS Košice aj v budúcnosti.  Valné zhromaždenie ÚFP žiada, aby sa  v procese udelenia licencie pre VSS Košice na novú licenčnú sezónu dodržali všetky ustanovenia licenčného konania bez akýchkoľvek výnimiek.“

Podľa informácií hráčov VSS Košice je klub k dnešnému dňu v omeškaní s vyplatením základných odmien za šesť mesiacov (november 2016 – apríl 2017). Dovoľte mi požiadať Vás, aby licenčná komisia požiadala v licenčnom konaní Úniu futbalových profesionálov o aktuálne informácie ohľadom záväzkov klubu VSS Košice po splatnosti.

S úctou

Ján Mucha
prezident ÚFP

Partneri ÚFP