Loading...

Spoločné vyhlásenie ÚFP a SIHPA k návrhu riešenia sociálnych odvodov profesionálnych športovcov

Únia futbalových profesionálov (ÚFP) a Slovenská asociácia hráčov ľadového hokeja vydali spoločné stanovisko týkajúce sa návrhu riešenie platby sociálnych odvodov profesionálnych športovcov. Prinášame vám jeho kompletné znenie:

Spoločné stanovisko hráčskych asociácií futbalu a ľadového hokeja

Únia futbalových profesionálov (ÚFP) a Slovenská asociácia hráčov ľadového hokeja (SIHPA)

– s poľutovaním konštatujú, že ani na konci trojročného prechodného obdobia od januára 2016 nepredložili kompetentné štátne orgány Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) a Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVaR) návrh na trvalé riešenie spôsobu platenia sociálnych odvodov týkajúcich sa profesionálnych športovcov
s pracovnoprávnym statusom,

– zásadne nesúhlasia s akýmkoľvek čiastkovým riešením presadeným cez poslanecký návrh novely zákona, ktorým by štát akokoľvek zvýhodnil kluby, teda len jednu zo strán sociálnych partnerov,

– podporujú predĺženie prechodného obdobia týkajúceho sa „odvodových prázdnin profesionálnych športovcov“ poslaneckým návrhom novely zákona o najkratší možný nevyhnutný čas a zároveň vyzývajú kompetentné štátne orgány, aby bezodkladne navrhli trvalé riešenie spôsobu platenia sociálnych odvodov profesionálnymi športovcami
s pracovnoprávnym statusom v dialógu so sociálnymi partnermi,

– vyzývajú kompetentné štátne orgány, najmä ústredné štátne orgány štátnej správy MŠVVaŠ a MPSVaR, aby začali systematicky kontrolovať dôsledné dodržiavanie zákona o športe, podľa ktorého profesionálni športovci v kolektívnych športoch sú povinní mať pracovnoprávny status štandardný v krajinách Európskej únie, čo potvrdilo aj stanovisko Inšpektorátu práce v Žiline.

Ján Mucha                                                                   Oliver Pravda
prezident ÚFP                                                             prezident SIHPA

V Bratislave 15. 11. 2018

Partneri ÚFP