Loading...

Pozvánka na valné zhromaždenie ÚFP dňa 22. mája 2017 v Žiline

Vážení členovia,

Únia futbalových profesionálov má za sebou prvý rok svojho pôsobenia, počas ktorého čelila mnohým výzvam, úspešne vymedzila svoje postavenie v slovenskej futbalovej rodine a ponúkla svojim členom účinný právny servis pri riešení aktuálnych problémov viacerých z nás.

Po pravidelných stretnutiach predsedníctva našej únie považujem za potrebné zvolať aj jej najvyšší orgán, valné zhromaždenie, ktoré je oprávnené rozhodovať o zásadných otázkach týkajúcich sa riadneho fungovania únie a zároveň Vás informovať o doterajšej činnosti a cieľoch na nasledujúce obdobie.

Dovoľujem si Vás preto pozvať na valné zhromaždenie ÚFP, ktoré sa uskutoční nasledovne:

Termín: Pondelok 22. mája 2017 o 16:00 hod.
Miesto konania: Hotel Holiday Inn v Žiline

V prípade, ak sa valného zhromaždenia nemôžete z akýchkoľvek dôvodov osobne zúčastniť, vhodnou alternatívou je, aby ste splnomocnili svojich zástupcov, ktorí budú reprezentovať a hlasovať za viacerých členov. Vzor Plnomocenstva na zastupovanie a hlasovanie si dovolím priložiť v prílohe tejto pozvánky.

Zároveň by som si Vás dovolil informovať, že svoju účasť na valnom zhromaždení prisľúbil aj pán Roy Vermeer, zástupca FIFPro – medzinárodnej hráčskej asociácie, ktorý bude monitorovať progres našej asociácie v súvislosti s naším zámerom stať sa plnohodnotným členom tejto medzinárodnej organizácie čo možno v najkratšom termíne.

S priateľským pozdravom,

Ján Mucha
prezident ÚFP

Program valného zhromaždenia

Plnomocenstvo na zastupovanie na valnom zhromaždení ÚFP

Partneri ÚFP