Loading...

Výsledky prieskumu ÚFP k využívaniu umelých trávnikov

Únia futbalových profesionálov uskutočnila v dňoch 17.02.2019 až 25.02.2019, interný prieskum týkajúci sa využívania umelých trávnatých plôch pri športovej aktivite profesionálnych futbalistov. Do prieskumu sa zapojilo celkovo 125 členov ÚFP, ktorí aktívne zodpovedali na všetkých 14 položených otázok formou výberu jednej odpovede z viacerých ponúknutých.

Súčasná frekvencia využívania umelých trávnikov

Hoci ÚFP nie sú známe podrobnejšie informácie o existencii umelých trávnikov a ich súčasnom využívaní v jednotlivých kluboch, tak 68,7 % hráčov sa vyjadrilo, že pri svojej športovej aktivite využíva umelý trávnik v priemere aspoň 1 krát týždenne. 40 % hráčov umelý trávnik využíva v priemere 3 a viac krát týždenne a len 31,3 % menej ako 1x týždenne.

Na základe uvedených odpovedí je možné uzavrieť, že umelé trávniky sú v súčasnosti využívané pravidelne v športovej činnosti futbalových hráčov.

Navrhovaná frekvencia využívania umelých trávnikov

V rámci otázok zameraných na poskytnutie názoru na ďalšie využívanie umelých trávnikov, sa hráči postupne vyjadrili k možnosti ich využitia v (i) tréningovom procese a v (ii) súťaži.

68,1 % hráčov preferuje úplný zákaz využívania umelých trávnikov v súťažných stretnutiach, oproti 23,9 % hráčov, ktorí by umožnili využitie umelých trávnikov v súťažných stretnutiach len za výnimočných okolností, kedy je prírodný trávnik nespôsobilý na uskutočnenie stretnutia.

87 % hráčov sa zároveň vyjadrilo, že využitie umelých trávnikov v tréningovom procese by malo byť rovnako výnimočné, tzn. len v prípadoch, kedy je prírodný trávnik nespôsobilý na uskutočnenie tréningovej aktivity. Naproti tomu za úplný zákaz využitia umelých trávnikov v tréningovom procese sa vyjadrilo 4,3 % hráčov.

Na základe uvedených odpovedí je možné uzavrieť, že využitie umelých trávnikov by malo byť vylúčené v súťažných stretnutiach a limitované v prípade tréningového procesu za predpokladu nespôsobilosti prírodných trávnikov.

Ostatné relevantné faktory

ÚFP sa vo svojom prieskume zamerala aj na zisťovanie odpovedí na otázky týkajúce sa zdravotného stavu, vplyvov na hru, či regulárnosť súťaže.

75 a viac % hráčov si asociuje umelú trávnatú plochu s väčšou únavou, dlhšou regeneráciou, zdravotnými komplikáciami (90,4 %), rizikom vzniku škrabancov a popálenín (94,8 %).
49,6 % hráčov sa vyjadrilo, že umelý trávnik má negatívny vplyv na ich hru (napr.: menej sklzov; vyhýbanie sa súbojom na zemi; zväčšovanie rozostupov od súpera pre možnosť včas zareagovať na jeho pohyb; viac vyrážania lôpt ako snaha o ich zachytenie a pod.)

92,2 % hráčov sa vyjadrilo, že kluby, ktoré hrávajú svoje domáce zápasy na umelých trávnikoch, majú oproti ostatným mužstvám neodôvodnenú výhodu.

Na základe uvedených odpovedí je možné uzavrieť, že využitie umelých trávnikov je spojené s viacerými rizikovými a inými nežiadúcimi faktormi, ktoré ovplyvňujú hru jednotlivca, férovosť samotnej súťaže a predovšetkým zdravotný stav hráčov.

V súvislosti s čiastkovými zisteniami ÚFP uvedenými vyššie si dovoľujeme vyjadriť naše presvedčenie, že umelé trávnaté plochy by mali byť vyradené z používania v organizovaných súťažiach a ich využitie v tréningovom procese by malo byť limitované len na prípady, kedy prírodné trávnaté plochy nie sú spôsobilé na využitie z hľadiska poveternostných podmienok.

Kompletné výsledky prieskumu nájdete tu.

Partneri ÚFP