Loading...

Na prvú vzdelávaciu konferenciu prišlo viac ako 100 hráčov

V pondelok 18. novembra 2019 organizovala ÚFP v žilinskom hoteli Holiday Inn prvú vzdelávaciu konferenciu. Určená bola pre profesionálnych futbalistov z dvoch najvyšších slovenských súťaží. Viac ako 100 účastníkov si vypočulo prednášky zo štyroch tematických okruhov: 1. fyzické a mentálne zdravie, 2. kariéra po kariére, 3. finančná gramotnosť a 4. zmluvná stabilita.

„Úlohou Únie futbalových profesionálov je aj vzdelávať hráčov, rozšíriť im obzory. Chceme upriamiť ich pozornosť na to, aby už počas futbalovej kariéry mysleli na kariéru po nej a vzdelávali sa,“ priblížil zmysel konferencie Ján Mucha. „Dôležitou témou je aj fyzické zdravie. Medzinárodná hráčska asociácia FIFPro kladie dôraz na to, aby hráči vedeli rozpoznať príznaky otrasu mozgu. V prípade, že ich spozorujú u svojho spoluhráča, mali by okamžite informovať realizačný tím. Hráč, ktorý ma podozrenie na otras mozgu, musí byť okamžite stiahnutý z hry. Ak by v nej pokračoval, môže to mať trvalé následky na jeho zdravie,“ opísal medzinárodný projekt Recognize, Report, Remove prezident ÚFP.

Po skončení vzdelávacej konferencie bolo na programe valné zhromaždenie ÚFP. V úvodnej časti boli odprezentované aktivity asociácie v roku 2019:

– komunikácia so SZF a ÚLK
– právna činnosť a asistencia členom ÚFP
– letný kemp pre hráčov bez zmlúv
– vzdelávacia konferencia

Následne boli hráči oboznámení s plánovanými aktivitami na rok 2020:
– sociálny dialóg ku kolektívnej zmluve
– vzdelávacie workshopy
– letný kemp pre hráčov bez zmlúv

V záverečnej časti valného zhromaždenie členovia jednohlasne potvrdili mandát poradcu Jozefa Tokoša na rok 2020. Na pozíciu sekretára ÚFP bol rovnako jednohlasne zvolený Branislav Bolech.

 

 

Partneri ÚFP