Loading...

Po problémoch v Prešove vyzýva ÚFP na zlepšenie postavenia profesionálnych hráčov

Iba prednedávnom sme informovali a dlhodobo meškajúcich výplatách v kluboch FC Nitra a FK Poprad. Rovnaká situácia sa opakuje aj v momentálne treťoligovom Tatrane Prešov. Jeho hráči sa obrátili na Úniu futbalových profesionálov, keďže im klub na výplatách dlhuje už viac ako 58-tisíc eur.

Klubu plynie od utorka 15. decembra 2020 desaťdňová lehota na uhradenie všetkých záväzkov. Ak sa tak nestane, hráči majú právo jednostranne ukončiť zmluvy a hľadať si nový klub.

ÚFP považuje za nevyvážené, aby na jednej strane existovalo pravidlo Súťažného poriadku SFZ, podľa ktorého je klubu za nezaplatenie mesačnej zbernej faktúry SFZ (rádovo v tisíckach eur) automaticky uložená sankcia odpočítania bodov (pozn.: napríklad FK Poprad bolo odpočítaných 6 bodov v sezóne 2020/2021 za odohratie 2 zápasov počas trvania omeškania s úhradou mesačnej zbernej faktúry) a na druhej strane za omeškanie s vyplatením 7 mesačných miezd všetkým hráčom (rádovo v desiatkach tisíc eur) nehrozí klubu žiaden okamžitý postih a hráči sú zo strany ÚLK a SFZ odkazovaní na možnosť skončenia zmluvy a uplatňovania svojich nárokov na Komore SFZ pre riešenie sporov.

Ochrana základných práv hráčov je v prostredí predpisov SFZ neefektívna, zdĺhavá a častokrát neúčinná. Licenčné podmienky sledujú len ich virtuálne deklarovanie v čase licenčného konania, avšak už vôbec nie ich reálne zabezpečenie či plnenie počas sezóny. Hráči sú v prípadoch hromadného a niekoľkomesačného neplatenia mzdy vystavení existenčným problémom a to stoja ešte len na začiatku procesu vymoženia svojich nárokov na mzdu a reálneho prijatia finančných prostriedkov na bankový účet.

ÚFP sa v záujme práv hráčov nemôže stotožniť s existujúcim stavom a bude opakovane a pravidelne podávať návrhy na zmenu predpisov SFZ a zlepšenie postavenia profesionálnych hráčov aj keď by takéto návrhy a ich podporu očakávala od členov VV SFZ, predovšetkým od člena VV zvoleného delegátmi konferencie SFZ bez účasti hráčov, ktorý má zastupovať hráčov (pozn.: Tomáš Medveď) a členov riadiacich orgánov jednotlivých súťaží.

Partneri ÚFP