Loading...

Nedôvodné sankcie voči bývalým hráčom FC Nitra

Na jeseň 2019 sme informovali, že FC Nitra má niekoľkomesačné podlžnosti voči niekoľkým svojim futbalistom. Únia futbalových profesionálov vtedy v mene hráčov listom vyzvala vedenie klubu, aby v lehote desiatich dní vyplatilo meškajúce výplaty. To sa však nestalo, naopak klub udelil štyrom v súčasnosti už bývalým hráčom pokutu za to, že o situácii v klube prehovorili do médií.

Pokuty dosahujú približne výšku záväzkov, ktoré FC Nitra má voči týmto futbalistom. ÚFP už zaslala klubu reakciu na udelené sankcie. „Aktuálne kroky predstaviteľov klubu FC Nitra sú pokračovaním nekorektného a neprofesionálneho konania voči hráčom, ktoré sa v klube opakuje v pravidelných intervaloch a hazarduje tak s menom klubu, ktoré si vybudoval v minulosti. Takéto konanie dočasných majiteľov klubu znevažuje prácu ostatných ľudí v klube, ktorých snaha je v Nitre vybudovať konkurencieschopný klub s kvalitnou mládežníckou základňou.“

„ÚFP už v mene svojich členov podnikla právne kroky voči rozhodnutiam o uložení sankcií, ale zároveň verí, že klub od uplatnenia týchto sankcií ako nedôvodných upustí a v čo najkratšej dobe pristúpi k úhrade dlžných záväzkov za niekoľko mesiacov. Veríme, že s príchodom nemeckých partnerov a prevzatím ich kontroly nad všetkými operáciami v klube, nastane výrazná zmena v kultúre vzťahov medzi klubom, hráčmi a ich zástupcami smerujúca k ich profesionalizácii na všetkých úrovniach,“ uzatvára ÚFP vo svojom stanovisku.

Podľa ďalších informácií ŠPORT.sk o samotných pokutách nevedeli ani noví nemeckí majitelia. Naopak, krok dočasných vlastníkov mužstva ich mal nepríjemne zaskočiť.

Partneri ÚFP