Loading...

Zmeny v licenčnom konaní SFZ sa týkajú aj hráčov

Slovenský futbalový zväz zverejnil v úradnej správe z dňa 19.02.2021 nové znenie niektorých predpisov v licenčnom konaní o udelenie licencie na licenčnú sezónu 2021/2022. Únia futbalových profesionálov upozorňuje svojich členov na zmeny, ktoré sa týkajú zamestnancov klubov, teda aj hráčov:

Povinnosť žiadateľa o licenciu – predložiť Finančné informácie do budúcnosti (FIB) v prípade porušovania IND.02 Záporné vlastné imanie – zostáva nezmenená.

Preverovanie záväzkov po lehote splatnosti voči zamestnancom:

Ak má žiadateľ o licenciu k 31.12.2020 záväzky po lehote splatnosti voči zamestnancom (čl. 59 a 90 Smernice KLS SFZ), ich splatenie vo výške max. 15% z celkového objemu nákladov na mzdy zamestnancov, vykázaného v auditovanej účtovnej závierke žiadateľa o licenciu k 31.12.2020, môže vykonať do 30.6.2021.

V takomto prípade musí žiadateľ o licenciu vo finančnej licenčnej dokumentácii SFZ predložiť tabuľku záväzkov voči zamestnancom po lehote splatnosti a plán ich úhrad, ktoré musí vykonať najneskôr do 30.6.2021.

zdroj: futbalsfz.sk

Partneri ÚFP