Loading...

Historický zápis pre ÚFP a profesionálnych hráčov vo FIFA

Externý právny poradca ÚFP, Peter Lukášek, dosiahol historický medzinárodný úspech pre slovenský futbal a najmä pre profesionálnych hráčov. S účinnosťou od 1. októbra 2021 bol na obdobie štyroch rokov vymenovaný za člena (sudcu) FIFA Dispute Resolution Chamber (FIFA Komory pre riešenie sporov), ktorá rozhoduje všetky medzinárodné spory medzi hráčmi a klubmi alebo medzi klubmi navzájom. Stane sa tak historicky prvým slovenským členom FIFA DRC zvoleným za hráčov a jedným z prvých členov pochádzajúcich z krajín bývalého východného bloku. Peter sa pre stránku ÚFP podelil o svoju bezprostrednú reakciu.

„Svoje vymenovanie na jednej strane vnímam ako osobné ocenenie svojej pomerne špecifickej práce, ktorú pre športovcov a športové kluby vykonávam už bezmála desať rokov. Na druhej strane ako obrovský úspech slovenských profesionálnych futbalistov a futbalistiek a ich hráčskej asociácie – Únie futbalových profesionálov. Tá od svojho vzniku v roku 2016 preukazuje tak na domácej scéne ako aj v zahraničí, že napriek úzkemu tímu ľudí postupne mení kultúru vzťahov v prostredí slovenského futbalu a predstavuje  veľmi silný hlas a zastúpenie hráčov a hráčok, ktoré tu historicky nikdy nemali.

Futbal sa ako každý kolektívny šport hrá za kluby a za národné družstvá, ale do života ho uvádzajú až samotní aktéri na ihrisku – hráči a hráčky. Patrí im preto moja vďaka za dôveru a odvahu s ktorou sa obracajú na ÚFP. Preukazujú tým, že majú záujem byť rovnocenným partnerom medzi všetkými aktérmi vo futbalovej rodine.

Taktiež moja vďaka patrí Jánovi Muchovi, Jozefovi Tokošovi, Braňovi Bolechovi, Martinovi Krnáčovi a Blažejovi Váščákovi, ako osobám, bez ktorých by postavenie profesionálnych futbalistov a futbalistiek na Slovensku nebolo zďaleka na takej úrovni ako je tomu dnes. Nakoniec moja vďaka patrí aj všetkým odporcom a kritikom, či už ÚFP, ľudí pracujúcich pre ÚFP alebo priamo mojej osoby, pretože nám tým len preukazujú, že svoju prácu pri ochrane záujmov športovcov robíme dobre a napomáhame tak vzniku profesionálnych vzťahov na všetkých úrovniach.

Verím, že moje vymenovanie za člena FIFA DRC nebude ojedinelým prienikom šikovných ľudí z prostredia slovenského futbalu do medzinárodných štruktúr FIFA či UEFA a naďalej budeme aj takýmto spôsobom zvyšovať kredit slovenského futbalu vo svete.“

Partneri ÚFP