Loading...

Vyhlásenie ÚFP k striedavému štartu profesionálov

Únia futbalových profesionálov si dovoľuje svojich členov, ale aj ostatných profesionálnych hráčov, informovať, že napriek opätovnej snahe sa Výkonný Výbor SFZ rozhodol neschváliť zmeny odporúčané odborníkmi z pracovnej skupiny k novelizácii RaPP. V otázke striedavého štartu profesionálov tak opäť nevyhovel požiadavkám profesionálnych hráčov.

Striedavý štart profesionálnych hráčov a navyše proti ich vôli je v rozpore so záväznými predpismi FIFA o povolenom type registrácie hráča, ktoré je SFZ povinný rešpektovať. Každý profesionálny hráč má právo odmietnuť pokyn klubu na účasť v tréningovom procese alebo súťažnom stretnutí za tzv. „farmu“ klubu, a to bez akéhokoľvek postihu.

V tejto súvislosti ÚFP vyzýva všetky kluby na rešpektovanie základných práv profesionálnych hráčov a ich vôle neposkytovať športovú činnosť v prospech farmárskych klubov, s ktorými nemajú uzatvorený žiaden zmluvný vzťah. Každý profesionálny hráč sa môže kedykoľvek obrátiť na ÚFP so žiadosťou o pomoc, ak bude klub proti vôli hráča vyžadovať jeho účasť vo farmárskom tíme.

Opakované vysvetľovanie a odporúčania odborníkov, ktorí sa zúčastnili expertnej skupiny a odporúčali celkové zrušenie striedavého štartu, neboli už po niekoľkýkrát VV SFZ rešpektované. ÚFP sa preto prostredníctvom medzinárodnej hráčskej asociácie FIFPRO obrátila na FIFA s podnetom voči SFZ za porušenie medzinárodných predpisov. V tejto súvislosti požaduje bezodkladné a úplné zrušenie inštitútu striedavého štartu pre profesionálnych hráčov.

Partneri ÚFP