Loading...

Za hranou výkonu #4 – Peter Lukášek: Kde sa pretína právo a šport

Peter Lukášek je športový právnik, ktorý je externým právnym poradcom Únie futbalových profesionálov. Ako prvý Slovák sa stal členom FIFA Football Tribunal a rieši futbalové spory často až v miliónových hodnotách na medzinárodnej úrovni. Zároveň je aj členom Komory SFZ pre riešenie sporov. S Lukášom Štecákom sa rozprával napríklad aj o sporoch, ktoré musela ÚFP vo svojich začiatkoch riešiť. Neobišli ani tému futbalových agentov a dôležité body, na ktoré by sa futbalisti a futbalistky pri spolupráci s nimi mali špeciálne zamerať.

O začiatkoch ÚFP

V roku 2016 sme začali vstupovať do vzťahov medzi hráčmi a klubmi. Sporov bolo na začiatku naozaj veľa, museli sme akoby upratať na slovenskom futbalovom poli. Problémov týkajúcich sa neplnenia povinností vyplývajúcich zo zmlúv bolo veľa. Snažíme sa Slovensko približovať medzinárodnému štandardu, lebo stále nie sme tam, kde by sme chceli byť. Dodržiavanie zmluvy a úhrada mzdy je najzákladnejší pilier. Bez toho profesionálny futbal nemôže fungovať.

O oneskorených platbách

Pred pár rokmi sa robil prieskum, podľa ktorého bol priemerný plat hráča v slovenskej lige 1500 EUR. Ak na Slovensku existovali kluby, ktoré nezaplatili výplatu dva-tri mesiace, tak hráč nemôže myslieť na futbal. Myslí na to, ako prežije, je to pre neho existenčná otázka. Potom nie je možné, aby sa dosahovali dobré výsledky.

O falošných agentoch

Existujú špekulanti, ktorí chcú podvodne zarobiť na tom, že zneužijú dôverčivosť hráča. Predtým, ako hráč začne spolupracovať s akýmkoľvek agentom, by si mal skontrolovať, či je to človek, ktorého si dokáže preveriť, ktorý má nejakú históriu, je niekde zapísaný. Od októbra tohto roku bude agentské licencie vydávať FIFA. Každý agent by sa mal potom preukázať, že má FIFA licenciu. Jedným zo základných pravidiel je, že za žiadnu skúšku sa nikdy neplatí. Pokiaľ idem na skúšku, tak je to s vedomím klubu, ten klub ma pozýva na skúšku a chce aby som prišiel.

O zmluvách s agentmi

Hráči sa často nechajú dotlačiť do toho, že uzavrú exkluzívnu zmluvu s agentom. Tá znamená, že žiadny iný agent ich nemôže zastupovať. Potom mnohí agenti len čakajú a aktívne nevyhľadávajú kluby hráčovi. Ja by som hráčov vyzval, aby si zvážili do akej mieri a v akom rozsahu poskytnú exkluzívnu zmluvu agentovi. Zároveň by si mali hráči uvedomiť, aký rozsah prác od agenta očakávajú.

Videopodcast Za hranou výkonu nájdete na Youtube a na všetkých obľúbených podcastových platformách. Príjemné sledovanie a počúvanie.

 

 

Partneri ÚFP