Loading...

Blížia sa voľby do orgánov ÚFP

V priebehu októbra budú prebiehať voľby do orgánov Únie futbalových profesionálov. Zapojiť sa do nich môžu všetci členovia ÚFP. Zvolia si v nich svojich zástupcov na nasledovné pozície: viceprezident, hospodár, štyria členovia predsedníctva a traja členovia dozornej rady.

Každý člen Únie futbalových profesionálov má právo navrhnúť do volieb svojho kandidáta. Urobiť tak môže do 25. septembra 2023. Návrh musí obsahovať meno a priezvisko navrhovanej osoby, dátum narodenia, mailovú adresu a pozíciu, na ktorú danú osobu navrhuje. Svoje návrhy môžu všetci členovia posielať na mailovú adresu info@ufp.sk. Po preverení návrhu bude daný kandidát zaradený do volieb.

Kompletný zoznam kandidátov vo voľbách do orgánov ÚFP bude pred ich začiatkom zverejnený na webe ÚFP.

Partneri ÚFP