Loading...

FIFA a FIFPro podpísali prelomovú dohodu

Predstavitelia FIFA a FIFPro minulý týždeň podpísali dohodu o šesťročnej rozsiahlej spolupráci, ktorou chcú posilniť vzťah medzi oboma organizáciami a zlepšiť podmienky vo futbale po celom svete.

Zároveň bola pod záštitou FIFA vytvorená nová komisia pod názvom Football Stakeholders Committee, ktorej členmi sú FIFA, FIFPro, Európska asociácia klubov a World Leagues Forum. Členmi tejto komisie sa tak stali konfederácie, členské asociácie a ďalší partneri. Cieľom novej dohody je zefektívniť riešenie sporov medzi klubmi a hráčmi v prípadoch nevyplatených miezd. Zmeny sa dotknú aj trestov pre kluby v prípadoch, keď nútia hráčov trénovať iba individuálne. Táto dohoda je výsledkom 18-mesačných rokovaní.

Zmení sa aj prestupový systém. FIFA a Football Stakeholders Committee vytvorí pracovnú skupinu, ktorá má za úlohu preskúmať a následne upraviť prestupový systém. Spoločná iniciatíva má za cieľ upraviť podmienky pre vydávanie klubových licencií, národné komory pre riešenie sporov a tiež stanoviť minimálne zmluvné podmienky. Zároveň sa bude klásť dôraz na zdravie a bezpečnosť hráčov a úpravu medzinárodného zápasového kalendára. FIFA a FIFPro budú klásť dôraz na dodržiavanie ľudských práv v profesionálnom futbale a tiež podporovať rovnosť pohlaví a záujmy futbalistiek, rozvoj ženského futbalu a pôsobenie žien vo futbale.

V dôsledku tejto dohody FIFPro stiahne stažnosť na FIFA, ktorú podala v septembri 2015 na Európskej komisii.

“Táto dohoda je výrazným miľníkom v zlepšovaní globálneho fungovania profesionálneho futbalu,“ uviedol prezident FIFA Gianni Infantino. “Sme svedkami bezprecedentnej spolupráce medzi FIFA, FIFPro, Európskou asociáciou klubov a World League Forum. Máme za sebou náročné rokovania so všetkými partnermi, všetci museli pristúpiť na určité kompromisy, avšak v konečnom dôsledku budú z tejto dohody profitovať . Teším sa na našu spoluprácu pri zmene prestupového sytému. Členské asociácie, konfederácie, hráči, kluby a ligy budú hrať v tomto procese dôležitú úlohu.“

“FIFPro je spokojná s novým prístupom FIFA k našej spolupráci, predovšetkým jej ochote počúvať problémy hráčov,“ povedal prezident FIFPro Philippe Piat. “Vzájomné porozumenie pomôže rozbehnúť najväčšie zmeny v prestupovom systéme od roku 2001. Kluby v najsilnejších ligách zachádzajú s hráčmi dobre, ale sú ligy, kde práva hráčov kluby bežne ignorujú. Zmeny pravidiel pomôžu ochrániť viac ako 60 000 hráčov, ktorých reprezentuje FIFPro.“

Partneri ÚFP