Loading...

Aký vplyv bude mať koronavírus na prestupové obdobie?

Vypuknutie pandémie COVID-19 narušilo každodenný život, zasiahnutý je aj futbal. Ligové súťaže boli prerušené takmer na celom svete. To samozrejme viedlo k viacerým regulačným a právnym problémom pre členské krajiny FIFA a ich partnerov. V tejto súvislosti dostala FIFA množstvo otázok a žiadostí, väčšina sa týkala prestupových pravidiel FIFA (RSTP).

FIFA má zodpovednosť a mandát na poskytovanie primeraných usmernení a odporúčaní pre futbalové zväzy a ich partnerov. Cieľom je zmierniť následky prerušení spôsobených pandémiou  COVID-19 a zabezpečiť, aby akákoľvek reakcia bola v spoločnom záujme. Vypracovala všeobecné a nezáväzné odporúčania k prestupovým pravidlám. Prinášame ich súhrn.

BOD 1: VYPRŠANIE PLATNOSTI ZMLUVY A NOVÉ ZMLUVY

Všeobecne sa odporúča, aby boli všetky zmluvy predĺžené do konca obdobia, počas ktorého sa bude dohrávať prerušená sezóna. Výnimku môžu predstavovať hráči, ktorí už podpísali zmluvu na nasledujúcu sezónu s novým klubom. Zároveň odporúčame hľadať harmonizovaný systém predlžovania zmlúv na úrovni klubov a líg. Hráčske zmluvy sa prostredníctvom tohto dokumentu FIFA automaticky nepredlžujú, každý hráč bude musieť s klubom podpísať predĺženie zmluvy.

BOD 2: ZMLUVY, KTORÉ NEMOŽU BYŤ PLNENÉ PODĽA POVODNÉHO PREDPOKLADU

Je zrejmé, že prepuknutie pandémie COVID-19 môže viesť k tomu, že zmluvné strany nebudú môcť plniť svoje povinnosti, ako pôvodne predpokladali. Povinnosti oboch zmluvných strán budú znemožnené: Hráči a tréneri nebudú schopní pracovať a kluby im nebudú schopné zabezpečiť prácu.

Medzinárodní partneri zvážili, že na jednostranné ukončovanie zmlúv na základe pandémie COVID-19 ako dôvodu vyššej moci neexistujú relevantné dôvody.

BOD 3: PRESTUPOVÉ OBDOBIE

Tento rok bude existovať veľká flexibilita pri zmene harmonogramu prestupových období. Očakáva sa, že národné asociácie otvoria prestupové obdobie ako bolo pôvodne naplánované a predĺžia ho na dlhšie obdobie ako zvyčajne. Samozrejme, do značnej miery to bude záležať od dátumu, kedy sa sezóny v jednotlivých krajinách skončia, resp. odštartujú nové sezóny. To však v súčasnosti nie je možné predpokladať.

Osobitný dôraz by sa mal klásť na zabezpečenie práva hráčov bez zmlúv registrovať sa a podpisovať nové zmluvy aj mimo prestupového obdobia. Pracovné príležitosti pre hráčov by sa totiž mohli otvárať v neobvyklých časových obdobiach, keďže prestupové obdobia v jednotlivých krajinách by sa mohli prekrývať menej ako obvykle.

Kompletné znenie odporúčaní FIFA nájdete tu.

Partneri ÚFP